Centrála Rakousko:
Ludwig Fuhrmann
IMPORT-EXPORT
Inh. Elena Pavlenko
Unterfeldweg 28
A-1220 Wien

tel.: +431 7344441
fax: +431 734444120
GSM: +43 6763054284

e-mail: office@fuhrmann-fhm.com
www.fuhrmann-fhm.com

Brusné servisy:
Brusný servis FHM Brno
areál Moravská Typografie
Heršpická 800/6
639 00 Brno
tel. +420 543 213 355
GSM: +420 733 184 022

Kancelář ČR:
Ludwig Fuhrmann
IMPORT-EXPORT s.r.o.
Heršpická 800/6, 63900 Brno
IČO: 46966579 DIČ: CZ 46966579

tel/fax +420 543 255 012
GSM: +420 733 184 021

L.Fuhrmann: CZ GSM : +420 733184020

e-mail: fuhrmann@email.cz
www.fuhrmann-fhm.com


Brusný servis FHM Praha
areál Svoboda Press
Sazečská 8
108 25 Praha 10 - Malešice
GSM: +420 733 184 023

Brusný servis FHM Plzeň
areál Reus
Ke Karlovu 7
301 00 Plzeň
tel. +420 377 679 360

Partnerská firma:
Stamfag AG Švýcarsko
www.stamfag.ch
info@stamfag.ch


Brusný servis FHM Český Těšín
areál Finidr
Lipová 1965
737 01 Český Těšín
GSM: +420 733 184 024

Číslo zápisu v obchodním rejstříku (Krajský obchodní soud Vídeň):
FN 455379 M

DISCLAIMER

1. Ručení za obsah
Všechny poskytované informace jsou společností Ludwig Fuhrmann IMPORT-EXPORT s.r.o. nabízeny nezávazně a s vyloučením jakékoliv záruky nebo příslibu.
Informace uvedené v rámci naší internetové nabídky byly společností Ludwig Fuhrmann IMPORT-EXPORT s.r.o. svědomitě vyhledány a zkontrolovány. Přesto nejsou omyly vyloučeny, informace nemusí být úplné nebo mohlo dojít ke změně již uvedených informací. Za správnost, úplnost, aktuálnost nebo kvalitu uvedených informací proto společnost Ludwig Fuhrmann IMPORT-EXPORT s.r.o. nepřebírá žádnou záruku nebo ručení. Je vyloučeno jakékoliv ručení společnosti Ludwig Fuhrmann IMPORT-EXPORT s.r.o. za škody, především za škody přímé nebo nepřímé a za škody hmotné nebo nehmotné vyplývající z použití nebo z nesprávného použití informací, neúplných resp. chybných informací uvedených na internetových stránkách společnosti Ludwig Fuhrmann IMPORT-EXPORT s.r.o., s výjimkou škod vzniklých úmyslně nebo z důvodu hrubé nezodpovědnosti společnosti Ludwig Fuhrmann IMPORT-EXPORT s.r.o..
Společnost Ludwig Fuhrmann IMPORT-EXPORT s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo vymazání částí stránek nebo celé nabídky bez zvláštního oznámení, nebo zveřejnění částečně nebo s konečnou platností ukončit. Povinnost aktualizace informací obsažených na internetových stránkách neexistuje.
I když se společnost Ludwig Fuhrmann IMPORT-EXPORT s.r.o. snaží o to, aby byly stránky společnosti Ludwig Fuhrmann IMPORT-EXPORT s.r.o. udržovány bez virů, záruku za to Ludwig Fuhrmann IMPORT-EXPORT s.r.o. neposkytuje. Před stažením informací jste pro vlastní ochranu povinni zajistit přiměřené bezpečnostní zařízení a virový prohlížeč.

2. Autorské právo
Obsah a struktura stránek společnosti Ludwig Fuhrmann IMPORT-EXPORT s.r.o. je chráněna autorským právem a jinými zákony na ochranu. Úplná nebo částečná reprodukce, zpracování, sdělování, šíření nebo jiné využití informací a ostatních obsahů internetových stránek společnosti Ludwig Fuhrmann IMPORT-EXPORT s.r.o. (elektronicky, digitálně nebo jiným způsobem), zvláště použití textů, částí textů nebo obrazového materiálu a ochranných a obchodních značek, je povolenou pouze s předchozím písemným svolením společnosti Ludwig Fuhrmann IMPORT-EXPORT s.r.o..

3. Ochrana dat
Shromažďování a zpracovávání osobních údajů 
Tím, že nám odešlete informace (které uvedete v kontaktních polích), vyjadřujete svůj souhlas s tím, že tyto údaje budou moci být využity k obchodním účelům (zasílání vyžádaných materiálů/informací, zpracování k reklamním účelům a účelům průzkumu trhu), pokud jste tuto možnost neodmítli. Svůj jednou udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna. 

Předávání třetím osobám ke komerčním nebo nekomerčním účelům se výslovně neprovádí. 

Při každém přístupu k obsahu této internetové nabídky jsou pro statistické účely zpracovávána následující data, přičemž jednotlivý uživatel přitom zůstává anonymní: 

•    Referrer (stránka, z jejíhož obsahu došlo k přístupu na Motorservice)
•    Hledané pojmy (u vyhledávacích webů jako referrer)
•    IP adresa je vyhodnocována pro určení země původu a poskytovatele
•    Prohlížecí program, operační systém, nainstalované moduly plug in a rozlišení obrazovky
•    Doba strávená na stránkách